Vítejte v Ulitě

Na vašem místě osobního rozvoje a rodinné psychoterapie

Vítejte v Ulitě

Na  vašem místě osobního rozvoje a rodinné psychoterapie

Kdo jsem?

Mgr. Jaroslava Máliková

Jsem rodinná psychoterapeutka a koučka. Mám dvacetiletou manažerskou praxi v oblasti náhradní rodinné péče a desetiletou praxi supervizní a terapeutickou.

Věřím, že každý člověk může měnit sebe i svět k lepšímu.
Věřím, že každý člověk dokáže najít odpovědi na své otázky.

Mé odborné výcviky a vzdělání

Výcvik v integrativní rodinné terapii, Certifikace (Institut Petra Boše, 760 hodin)
Specifika péče o děti v NRP, Certifikovaný výcvik – Dyadická vývojová psychoterapie (MPSV, 280 hodin)
NLP Master Practitioner, Certifikace (Systemika – NLP Praha, 130hodin)
NLP Practitioner, Certifikace (Systemika – NLP Praha, 100hodin)
Systemická supervize a koučování, Certifikace (IKOS Praha, 200 hodin)
Eriksonovská hypnoterapie a systemická psychoterapie (Hermés Praha, 100hodin)
Komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediační dovednosti - Partners Czech Praha, Komplexní výcvik mediace, Asociace mediátorů ČR (100hodin)
Kurz pro sociální pracovníky, kteří se zabývají ohroženými rodinami a dětmi, Filozofická fakulta UK, katedra sociální práce (90hodin)
Výcvik v integrativní rodinné terapii, Certifikace (Institut Petra Boše, 760 hodin)
Specifika péče o děti v NRP, Certifikovaný výcvik – Dyadická vývojová psychoterapie (MPSV, 280 hodin)
NLP Master Practitioner, Certifikace (Systemika – NLP Praha, 130hodin)
NLP Practitioner, Certifikace (Systemika – NLP Praha, 100hodin)
Systemická supervize a koučování, Certifikace (IKOS Praha, 200 hodin)
Eriksonovská hypnoterapie a systemická psychoterapie (Hermés Praha, 100hodin)
Komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediační dovednosti - Partners Czech Praha, Komplexní výcvik mediace, Asociace mediátorů ČR (100hodin)
Kurz pro sociální pracovníky, kteří se zabývají ohroženými rodinami a dětmi, Filozofická fakulta UK, katedra sociální práce (90hodin)
Fakulta humanitních studií UK Praha, bakalářské studium
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor pedagogický Tv-Bi, magisterské studium
Fakulta humanitních studií UK Praha, bakalářské studium
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor pedagogický Tv-Bi, magisterské studium

Můj etický kodex

Při komunikaci s klientem se řídím svým etickým kodexem, který v osmi bodech shrnuje ta nejzásadnější pravidla mé práce:

Na konzultaci přicházej připravena.
1.
Vytvářej pro klienty pocit bezpečí.
2.
Průběžně kontraktuj.
3.
Respektuj jedinečnost a tempo každého klienta.
4.
Buď pozitivní a odvážná.
5.
Zachovávej neutrální postoj.
6.
Reflektuj svoji práci s kolegou a v supervizi.
7.
Pracuj na sobě, na svém růstu.
8.
Na konzultaci přicházej připravena.
1.
Vytvářej pro klienty pocit bezpečí.
2.
Průběžně kontraktuj.
3.
Respektuj jedinečnost a tempo každého klienta.
4.
Buď pozitivní a odvážná.
5.
Zachovávej neutrální postoj.
6.
Reflektuj svoji práci s kolegou a v supervizi.
7.
Pracuj na sobě, na svém růstu.
8.

Aby šla spolupráce mezi terapeutem a klientem hladce, je nutné držet se jistých pravidel a podmínek na obou stranách. 

Co nabízím

Individuální terapie
Koučink
Supervize

Individuální psychoterapie je pomoc s odstraněním překážek v osobním růstu, na cestě k osobní spokojenosti. Koučink lidé vyhledávají, když si chtějí například ujasnit kam v životě dál směřovat, jaké řešení jim pomůže zvládnout náročný pracovní úkol. Supervize naplňuje v bezpečném prostředí profesionálům potřebu sdílet a přemýšlet o jejich náročné práci, hledat nové přístupy, řešení i poučení.

Rodinná intergrativní terapie

Rodinná integrativní psychoterapie se zaměřuje na vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.  Chápe rodinu jako jednotný organismus, který je zapotřebí léčit jako celek.  Jejím cílem je snaha pomoci tomuto organismu lépe „vyladit“ jeho fungování…

Dyadická vývojová psychoterapie

Dyadická vývojová psychoterapie pracuje s rodinou, která pečuje o dítě, jež prožilo rané trauma. Jedná se hlavně o děti, jejichž biologičtí rodiče částečně nebo úplně nedostáli své roli a svým povinnostem vůči dítěti. Jedná se často o děti, které dočasně či trvale žijí v náhradní rodině…

Kudy do Ulity?

+420 603 426 690 – javama@seznam.cz

Neváhejte mne kontaktovat jak na telefon +420 603 426 690, nebo prostřednictvím emailu. Ten můžete zaslat na javama@seznam.cz, nebo využít přiloženého formuláře.

Sídlím na adrese Říčany, Nad Bahnivkou 140

Po vyplnění údajů a zprávy Vám přijde potvrzení o doručení zprávy a já se Vám ozvu zpět co možná nejdříve. Údaje označené * hvězdičkou jsou povinné.

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..