Dyadická vývojová psychoterapie

U dětí se závažnými poruchami attachmentu (vztahové vazby) často kombinujeme rodinnou psychoterapii s jinými druhy terapie (DDP, Filiální terapie, Theraplay) nebo DDP předchází rodinné psychoterapii s celým rodinným systémem.

Dyadická vývojová psychoterapie pracuje s rodinou, která pečuje o dítě, jež prožilo rané trauma. Jedná se hlavně o děti, jejichž biologičtí rodiče částečně nebo úplně nedostáli své roli a svým povinnostem vůči dítěti. Jedná se často o děti, které dočasně či trvale žijí v náhradní rodině. U dítěte se následky raného vývojového traumatu projevují jako výrazně disharmonický vývoj a neschopnost zvládat běžné sociální a emoční situace úměrně věku – dítě je manipulující, odpojené, lže, je agresivní nebo utíká do svého světa „za sklem“. Cílem terapie je znovuobnovení schopnosti dítěte vstupovat do blízkých a bezpečných vztahů, tj. léčení attachmentu.

Sezení probíhají jednou za 14dní.

Odborné vyšetření poruch
vztahové vazby

Na základě diagnostiky poruch attachmentu lze odlišit, zda problémy, se kterými se dítě potýká, pramení právě z poruch attachmentu, nebo jsou jiného původu a podle toho zvolit případnou terapii. Na základě diagnostiky můžeme odlišit jednotlivé typy attachmentu, případně v souladu s desátou revizí Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů z roku 2007 (ICD 10) můžeme mluvit o dvou typech reaktivních poruch attachmentu. První z nich je spojena s celkovým útlumem (F 94.1) a druhá s extrémní aktivací (F 94.2) attachmentového chování u dítěte.

Na základě vyšetření attachmentu, věku dítěte a kompetencí pečujících osob se rozhoduji, o jaký typ terapie či poradenství půjde. Z vyšetření attachmentu je možné v případě potřeby vypracovat zprávu pro školu.

Pro vyšetření attachmentu jedné osoby je obvyklá časová dotace 5hodin + 1hodina pro vypracování zprávy pro školu.

Principy dyadické
vývojové psychoterapie

DDP je rodinnou terapií. Terapeut nabízí dítěti vztah, zájem a bezvýhradné přijetí, pomáhá mu vyrovnat se s jeho minulostí, aby mohlo žít v přítomnosti a plánovat svou budoucnost. Rodiče, pěstouni či adoptivní rodiče se stávají nedílnou součástí terapeutické práce, společně s terapeutem pomáhají dítěti, aby se cítilo být v bezpečí a znovu začalo věřit lidem okolo sebe, aby porozumělo samo sobě i světu ——-, aby se začalo vnímat jako dobré a láskyhodné a bylo tak schopné přijmout to nejcennější, co mu nabízejí – blízký a bezpečný vztah. Pro jejich přístup zavádí Daniel Hughes, zakladatel DDP, pojem terapeutického rodičovství.

Hlavními stavebními kameny DDP jsou: PLACE, INTERSUBJEKTIVITA, A-R DIALOG, NÁPRAVA VZTAHU.

Pro znovuvytvoření pocitu bezpečí využívá DDP hravého, zvídavého, přijímajícího postoje plného empatie, který nazývá postojem PLACE 

  • Playfullness = Hravost (kreativita, radost, otevřenost nápadům)
  • Love = Láska (dobrota, bezpodmínečnost, radost z blízkosti)
  • Acceptance = Přijetí (přijímání emocí a celého dítěte se vším, co k němu patří, to však neznamená souhlas s chováním)
  • Curiousity = Zvědavost (zájem, reflexe, pátrání, objevování)
  • Empathy = Vcítění (reflexe, umění cítit a vidět svět očima dítěte)

Další metody, které jsou součástí konceptu DDP, jsou indikovány podle typu a věku klienta a kompetencí pečujících osob.

Terapie hrou

Virginie Mae Axline vychází z přesvědčení, že každé dítě má vrozenou schopnost zkoumat a zpracovávat své pocity a prožitky, včetně těch negativních, prostřednictvím hry, protože hra je „řečí“ dítěte. Traumatické zážitky však tuto „sebeúzdravnou“ schopnost dítěte „deaktivují“. 

Definice terapie hrou podle britské Asociace herních terapeutů:

„Terapie hrou je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě nebo nevědomě ovlivňují jeho současný život. Vnitřní zdroje samotného dítěte, aktivované vztahem s terapeutem, přinášejí růst a změny. Terapie hrou je zaměřená na děti, hra je primárním mediem a řeč sekundárním.“

Základem terapie je vztah, který terapeut dítěti nabízí.

Filiální terapie

Filiální terapie učí pečující osobu konceptu Terapie hrou.

Terapeutické pískoviště

Nádoba s pískem slouží jako projektivní prostor pro přirozené zobrazení vnitřního světa dítěte.

Za pomoci pískoviště, širokého výběru figurek a dalších věcných symbolů staví dítě do písku libovolné krajiny a scény. Díky hmatovým vjemům je do terapeutického procesu zapojeno i tělo dítěte, takže terapie nezůstává pouze „v hlavě“, jako tomu je při využití rozhovoru nebo jiných ryze verbálních technik.

Dítě se mnohem lépe a rychleji dostává k hlubšímu prožitku, k jeho emocionální rovině a snadněji objevuje své skryté zdroje pro další postup jak v terapii, tak i ve svém životě.

Hra v terapeutickém pískovišti je pro děti zcela přirozenou aktivitou, při které mohou naplno využít pro ně důvěrně známý jazyk příběhů a her. Je to způsob, díky kterému jsou i velmi malé děti schopny sdílet i ty své složité vnitřní stavy a myšlenkové pochody, které by ještě zdaleka nebyly schopny vyjádřit pomocí slov.

Kudy do Ulity?

+420 603 426 690 – javama@seznam.cz

Neváhejte mne kontaktovat jak na telefon +420 603 426 690, nebo prostřednictvím emailu. Ten můžete zaslat na javama@seznam.cz, nebo využít přiloženého formuláře.

Sídlím na adrese Říčany, Nad Bahnivkou 140

Po vyplnění údajů a zprávy Vám přijde potvrzení o doručení zprávy a já se Vám ozvu zpět co možná nejdříve. Údaje označené * hvězdičkou jsou povinné.

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..